صفحه اصلی
پرتال آموزش
پرتال آموزش الکترونیکی Roudemy
جستجوی پیشرفته
پيوند ها
تماس با ما
 
  Home arrow اطلاعيه و اخبار arrow اطلاعيه آموزش و امتحانات
اطلاعيه آموزش و امتحانات
اطلاعیه امتحانات چاپ
1402/10/09 ساعت 05:28:29

                    با توجه به شروع امتحانات از روزهای آتی رعایت قوانین مربوط به امتحانات الزامی می باشد


  🟡🟢🔴قوانین مربوط به امتحانات

1):به همراه داشتن کارت ورود به جلسه وکارت شناسایی معتبر درجلسه امتحان الزاميست .


2): به همراه داشتن موبایل وهرگونه وسایل اضافی درجلسه امتحان ممنوع می باشد. واستفاده ازآن به منزله تقلب است.

3): درصورت هرگونه بی انضباطی وعدم توجه به تذکرات مراقبین جلسه، از ادامه حضور دانشجو درجلسه امتحان جلوگیری به عمل می آید و وضعیت دانشجو در کمیته انضباطی بررسی می شود.

4): کلیه دانشجویان موظف به رعایت شئونات اسلامی می باشند ونیم ساعت قبل از شروع امتحان درمحل امتحانات حضور داشته باشند، بدیهی است عدم حضور به موقع دانشجو درجلسه امتحان غیبت محسوب شده ونمره درس مربوطه صفرخواهد بود.

5): کلیه دانشجویان موظفند طبق شماره صندلی مشخص شده درجلسه امتحان حضور یابند.

🟣🟣🟣

6): امضاء نکردن صورتجلسه امتحانی به منزله عدم حضور درجلسه امتحان وغیبت محسوب می شود.

🟣🟣🟣

7): وسایل مجاز درجلسه امتحان عبارتند از: خودکار، پاک کن، مداد (دانشجویان توجه داشته باشند که مجاز به استفاده از وسایل دانشجوی دیگر درجلسه امتحان نمی باشند).

8): اخذ هرگونه برگه تقلب به منزله احتساب نمره 25/0 (بيست و پنج صدم)ومعرفي به کميته انضباطي مي باشد .

9): جابجايي صندلي امتحاني و تعويض شماره صندلي بمنزله تقلب محسوب وبرابر مقررات با متخلفين برخورد مي شود .

🟣🟣🟣

10): دانشجويان تا قبل از امضاء صورتجلسه امتحاني حق ترک جلسه امتحان را ندارند.

🟣🟣🟣

11):از تمامي دانشجويان محترم تقاضا مي شود ضمن رعايت موارد فوق الذکر همکاري لازم را با مسئولين برگزاری امتحانات بعمل آورند 

اطلاعیه مهم امتحانات چاپ
1402/10/03 ساعت 13:00:01

*اطلاعیه امتحانات*

✅ با توجه به فعال شدن كارت ورود به جلسه، تاریخ و ساعت دقیق امتحانات در پرتال آموزشی سما -از قسمت پرتال آموزش، گزارش- کارت جلسه امتحان قابل دریافت می باشد.

🔴🔴🔴 امتحانات راس ساعت مقرر طبق کارت ورود به جلسه  برگزار خواهد شد.

🔴🔵🟢ضمنا با توجه به برگزاري امتحانات به صورت حضوري به همراه داشتن پرینت كارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.

🟨 دانشجویان عزیز دقت نمایید در صورت داشتن مانده بدهی شهریه و نقص پرونده امکان دریافت کارت امتحان و شرکت در آزمون را نخواهید داشت.

 

🟡🟡🟡شماره تماس های دانشگاه:

آموزش: 

۰۱۱۵۲۲۸۲۸۸۲

٠١١٥٢٢٨٢٩٠٧


شماره تماس جهت انجام امور فارغ التحصیلی:01152242291

 

🟢🟢🟢لینک ورود به پرتال آموزش:

http://sama.ahelli-cha-ihe.ac.ir/samaweb/login.aspx

كارت ورود به جلسه چاپ
1402/03/14 ساعت 12:20:08

🔴🔴🔴به همراه داشتن پرینت كارت ورود به جلسه و نيز كارت شناسايي براي حضور در امتحانات الزامی می باشد
قوانين مربوط به امتحانات چاپ
1402/03/14 ساعت 12:00:50

                       🟡🟢🔴قوانین مربوط به امتحانات


1): اخذ هرگونه برگه تقلب به منزله احتساب نمره 25/0 (بيست و پنج صدم)ومعرفي به کميته انضباطي مي باشد .


2): به همراه داشتن موبایل وهرگونه وسایل اضافی درجلسه امتحان ممنوع می باشد. واستفاده ازآن به منزله تقلب است.


3): درصورت هرگونه بی انضباطی وعدم توجه به تذکرات مراقبین جلسه، از ادامه حضور دانشجو درجلسه امتحان جلوگیری به عمل می آید و وضعیت دانشجو در کمیته انضباطی بررسی می شود.


4): کلیه دانشجویان موظف به رعایت شئونات اسلامی می باشند ونیم ساعت قبل از شروع امتحان درمحل امتحانات حضور داشته باشند، بدیهی است عدم حضور به موقع دانشجو درجلسه امتحان غیبت محسوب شده ونمره درس مربوطه صفرخواهد بود.


5): کلیه دانشجویان موظفند طبق شماره صندلی مشخص شده درجلسه امتحان حضور یابند.

🟣🟣🟣

6): امضاء نکردن صورتجلسه امتحانی به منزله عدم حضور درجلسه امتحان وغیبت محسوب می شود.

🟣🟣🟣

7): وسایل مجاز درجلسه امتحان عبارتند از: خودکار، پاک کن، مداد (دانشجویان توجه داشته باشند که مجاز به استفاده از وسایل دانشجوی دیگر درجلسه امتحان نمی باشند).


8): به همراه داشتن کارت ورود به جلسه وکارت دانشجويي درجلسه امتحان الزاميست .


9): جابجايي صندلي امتحاني و تعويض شماره صندلي بمنزله تقلب محسوب وبرابر مقررات با متخلفين برخورد مي شود .

🟣🟣🟣

10): دانشجويان تا قبل از امضاء صورتجلسه امتحاني حق ترک جلسه امتحان را ندارند.

🟣🟣🟣

11):از تمامي دانشجويان محترم تقاضا مي شود ضمن رعايت موارد فوق الذکر همکاري لازم را با مسئولين برگزاری امتحانات بعمل آورند

اطلاعيه امتحانات چاپ
1402/03/06 ساعت 12:22:29

*اطلاعیه امتحانات *

✅ تاریخ و ساعت دقیق امتحانات در پرتال آموزشی سما به 

نشانی http://ahelli-cha-ihe.ac.ir و از قسمت پرتال آموزش، گزارشات- کارت امتحان قابل دریافت می باشد.

🔴🔴🔴 امتحانات راس ساعت مقرر طبق کارت ورود به جلسه  برگزار خواهد شد.

🔴🔵🟢ضمنا با توجه به برگزاري امتحانات به صورت حضوري به همراه داشتن پرینت كارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

🟨 دانشجویان عزیز دقت نمایید در صورت داشتن مانده بدهی شهریه و نقص پرونده امکان دریافت کارت امتحان و شرکت در آزمون را نخواهید داشت.🟡🟡🟡شماره تماس های دانشگاه:

آموزش: ۰۱۱۵۲۲۸۲۸۸۲

٠١١٥٢٢٨٢٣٠٦

٠١١٥٢٢٨٢٩٠٧


🟢🟢🟢لینک ورود به پرتال آموزش:


http://sama.ahelli-cha-ihe.ac.ir/samaweb/login.aspx

اطلاعیه امتحانات چاپ
1402/02/16 ساعت 10:29:54

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند امتحانات پایان ترم به صورت حضوری می باشد ،لیکن دانشجویانی که پرونده آموزشی آنان دارای نقص بوده و یا تاکنون نسبت به تسویه شهریه اقدام ننموده اند با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ جهت رفع نقص و تسویه شهریه اقدام نمایند.


🟣🟣🟣ضمنا تاریخ و ساعت دقیق امتحانات پایان ترم در پرتال آموزش قسمت گزارشات-کارت امتحان از تاریخی که متعاقبا اعلام می گردد قابل رویت و دریافت می باشد.


🟢🟢🟢لینک ورود به سامانه آموزشی در قسمت پرتال آموزش-مالی جهت پرداخت شهریه:

http://sama.ahelli-cha-ihe.ac.ir/samaweb/login.aspx

🟡🟡🟡شماره تماس های دانشگاه:

آموزش: ۰۱۱۵۲۲۸۲۸۸۲-۰۱۱۵۲۲۸۲۹۰۷

مالی:٠١١٥٢٢٨٢٨٨١

اطلاعیه مهم امتحانات چاپ
1401/10/05 ساعت 08:53:04

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند امتحانات پایان ترم به صورت حضوری می باشد ،لیکن دانشجویانی که پرونده آموزشی آنان دارای نقص بوده و یا تاکنون نسبت به تسویه شهریه اقدام ننموده اند با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات هر چه سریعتر جهت رفع نقص و تسویه شهریه اقدام نمایند.


🟣🟣🟣ضمنا تاریخ و ساعت دقیق امتحانات پایان ترم در پرتال آموزش قسمت گزارشات-کارت امتحان از تاریخی که متعاقبا اعلام می گردد قابل رویت و دریافت می باشد.


🟢🟢🟢لینک ورود به سامانه آموزشی در قسمت پرتال آموزش-مالی جهت پرداخت شهریه:

http://ahelli-cha-ihe.ac.ir


🟡🟡🟡شماره تماس های دانشگاه:

آموزش: ۰۱۱۵۲۲۸۲۸۸۲-۰۱۱۵۲۲۸۲۹۰۷

مالی:٠١١٥٢٢٨٢٨٨١

رشته ها و شرایط عمومی دانشگاه چاپ
1401/03/25 ساعت 05:58:06

reshte1reshte2

اطلاعیه امتحانات چاپ
1401/03/08 ساعت 12:50:45

🔴🔴🔴اطلاعیه امتحانات *حضوری* پایان ترم 


🟣🟣🟣 دانشجویانی که پرونده آموزشی آنان دارای نقص بوده یا تاکنون نسبت به تسویه شهریه اقدام ننموده اند با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات هر چه سریعتر جهت رفع نقص و تسویه شهریه اقدام نمایند.

ضمنا تاریخ و ساعت دقیق امتحانات پایان ترم در پرتال آموزش قسمت گزارشات-کارت امتحان از تاریخی که متعاقبا اعلام می گردد قابل رویت و دریافت می باشد.

🔹لینک ورود به سامانه آموزشی در قسمت پرتال آموزش-مالی جهت پرداخت شهریه:

http://ahelli-cha-ihe.ac.ir

🟡🟡🟡شماره تماس های دانشگاه:

آموزش: ۰۱۱۵۲۲۸۲۸۸۲-۰۱۱۵۲۲۸۲۹۰۷

مالی:٠١١٥٢٢٨٢٨٨١

قابل توجه دانشجویان محترم چاپ
1400/10/17 ساعت 11:30:02

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند نحوه ورود و شرکت در ازمون مجازی در تلگرام و اینستاگرام دانشگاه علامه حلی چالوس بارگذاری شده است

 اینستاگرام   alamehelli_chalous

تلگرام    https://t.me/allamehellichaloos

لينك ورود به آزمون مجازي:

http://moodle.ahelli-cha-ihe.ac.ir/


 

<< شروع < قبل 1 2 3 بعد > آخر >>

نتایج 1 - 30 از 79